Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Skoleruta 2014-2015

Skoleruta 2014-2015
  • Glomma 1
  • Glomma 2
  • Flygare 1
  • Flygare 2
  • Tunet
  • Trappa i tunet
  • Rundkjøringa
  • NØVGS august 2014
  • Kunstverk


Nyheter

Nødnummer i sommerferien

Nødnummer i sommerferien

Skolen har stengt deler av sommeren. Det er opprettet nødnummer for nødvendig kontakt:

Anne Buttingsrud: 416 12 098

Signe Nordermoen: 917 86 424

Internett under eksamen

Vi får noen henvendelser om Internett og tillatte hjelpemidler under eksamen etter at noen Osloaviser slo opp at det hadde vært ulik praksis på noen skoler.

Ved vår skole ga vi elevene tilgang til enkelte begrensede nettsteder under skriftlig eksamen i norsk på Vg3-nivå og enkelte andre fag, blant annet Politikk og menneskerettigheter og Medie- og informasjonskunnskap der vi er med i en forsøksordning.

Noen har henvendt seg om at det kunne bli urettferdig forskjellsbehandling når noen fikk tilgang og andre ikke fikk samme muligheten.

Utdanningsdirektoratet har fastslått at det regnes ikke som formell feil at noen  av elevene ikke har hatt  tilgang til internett under eksamen.

Les hele artikkelen på deres hjemmeside:

http://www.udir.no/Vurdering/Innhold-vurdering/Bruk-av-internett-under-eksamen/

Takk for i år

Takk for i år

Jeg ønsker alle ansatte og elever en riktig god sommerferie,

– takk for  innsatsen som er lagt ned i arbeidet på skolen skoleåret 14/15.

Så sees vi igjen  i august!

Anne –rektor.

Spaniatur

Spaniatur

I mars hadde spanskelevene en flott tur sammen med sine to lærere til Málaga i Andalucía, Sør-Spania. de 19 elevene er samstemte om at turen har hevet både fagkunnskap og kulturelle forståelse. Les elevenes og lærernes artikler om turen nedenfor.

application/pdf Spaniaturen2015 168,78 kB

application/pdf Viva España 1,21 MB

Avslutningskonsert 3MUA

Avslutningskonsert 3MUA

Tredjeklasse musikk holdt sin avskjedskonsert i en fullsatt Tronsal torsdag 11.juni. Mellom skriftlige og muntlige eksamener har elevene i 3MUA klart å sette sammen et svært variert program.

Klagefrister våren 2015

Kunngjøring av karakterer på SkoleArena:
Standpunktkarakterer Torsdag 18. juni kl 09:00
Eksamenskarakterer Mandag 22. juni kl 12:00
Fristen for å klage er 10 dager fra det tidspunkt da melding om vedtaket er gjort tilgjengelig for den som har klagerett.

Avslutningsfester NØVGS

Avslutningsfester NØVGS

Tunet i NØVGS

Tirsdag den 16.06.15 kl 19.30  

for foreldre/foresatte, lærere og elever i  

3IDA, 3MUA, 3PÅA, 3STA, 3STB

Torsdag den 18.06.15 kl 19.30  

for foreldre/foresatte, lærere og elever i

2BTA, 2EDA, 2EEA, 2HBA, 2HHA, 2RKA, 2TAA, 2TKA, 3EDA

Se rektors innbydelse.

Kantinetreff

Kantinetreff

Kantinepersonale fra fylkets videregående skoler var samlet i skolens kantine torsdag 21.mai. Der møtte de flere leverandører av mat og drikke som hadde dandert nydelige retter av alle sorter  på et langbord i kantina. 

application/pdf Kantinetreff 1,32 MB


Alle artikler