Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Skoleruta 2015-2016

Skoleruta 2015-2016
  • Glomma 1
  • Glomma 2
  • Flygare 1
  • Flygare 2
  • Tunet
  • Trappa i tunet
  • Rundkjøringa
  • NØVGS august 2014
  • Kunstverk


Nyheter

Gratis havregrøt

Gratis havregrøt

Mange av elevene benytter seg av tilbudet om gratis havregrøt hver morgen i skolens kantine.

Valgdebatt

Valgdebatt

Alle skolens elever var samlet i Tunet mandag 24. august til valgdebatt. Ungdomsrepresentanter fra fylkespartiene utgjorde panelet, og debatten var minst like intens som under enhver TV-sending. 

Informasjon til foreldre og foresatte til elever i Vg1.

Vår skole vil gjennomføre kartleggingsprøver og læringsstøttende prøver i lesing, regning og engelsk.

Alle elevene i Vg1 skal delta i løpet av de første ukene. Vedlagte skriv gir mer informasjon om prøvene. I foreldresamtalen i høst vil foreldrene kunne få mer informasjon om prøvene og resultat for sine ungdommer.

Nytt skoleår

Skolestart mandag 17.august
Vg1, innf.klasen og FDV starter 08.30
Vg2 starter 09.30
Vg3 starter 10.30
Oppmøte i Tronsalen

Planleggingsdager for personalet 12. , 13. og 14. august

Les rektors hilsen videre.

Internett under eksamen

Vi får noen henvendelser om Internett og tillatte hjelpemidler under eksamen etter at noen Osloaviser slo opp at det hadde vært ulik praksis på noen skoler.

Ved vår skole ga vi elevene tilgang til enkelte begrensede nettsteder under skriftlig eksamen i norsk på Vg3-nivå og enkelte andre fag, blant annet Politikk og menneskerettigheter og Medie- og informasjonskunnskap der vi er med i en forsøksordning.

Noen har henvendt seg om at det kunne bli urettferdig forskjellsbehandling når noen fikk tilgang og andre ikke fikk samme muligheten.

Utdanningsdirektoratet har fastslått at det regnes ikke som formell feil at noen  av elevene ikke har hatt  tilgang til internett under eksamen.

Les hele artikkelen på deres hjemmeside:

http://www.udir.no/Vurdering/Innhold-vurdering/Bruk-av-internett-under-eksamen/

Takk for i år

Takk for i år

Jeg ønsker alle ansatte og elever en riktig god sommerferie,

– takk for  innsatsen som er lagt ned i arbeidet på skolen skoleåret 14/15.

Så sees vi igjen  i august!

Anne –rektor.

Spaniatur

Spaniatur

I mars hadde spanskelevene en flott tur sammen med sine to lærere til Málaga i Andalucía, Sør-Spania. de 19 elevene er samstemte om at turen har hevet både fagkunnskap og kulturelle forståelse. Les elevenes og lærernes artikler om turen nedenfor.

application/pdf Spaniaturen2015 168,78 kB

application/pdf Viva España 1,21 MB

Avslutningskonsert 3MUA

Avslutningskonsert 3MUA

Tredjeklasse musikk holdt sin avskjedskonsert i en fullsatt Tronsal torsdag 11.juni. Mellom skriftlige og muntlige eksamener har elevene i 3MUA klart å sette sammen et svært variert program.


Alle artikler