Nord-Østerdal videregående skole

Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Skoleruta 2014-2015

Skoleruta 2014-2015
  • Glomma 1
  • Glomma 2
  • aktivitetsdag
  • aktdag2
  • Tunet
  • Trappa i tunet
  • Rundkjøringa
  • NØVGS august 2014
  • Kunstverk


Nyheter

BIOEKSKURSJON TIL BJØRSJØEN

BIOEKSKURSJON TIL BJØRSJØEN

Tirsdag 23. september dro bio2 sammen med Trygve Nesset for å være med på settefiskproduksjon. Elevene fikk egenhendig tatt rogn og melke fra fisk i sjøen og bidra til befruktning av ny yngel.

Latjo Drom vandreutstilling

Latjo Drom vandreutstilling

Vandreutstillingen Latjo Drom (God tur) om romanifolket/ taterne/ de reisende vises i Tunet til og med fredag 26.september. Utstillingen tar for seg livet og historien til dette folkeslaget i Norge gjennom tidene.

Kleberstein og jervehi

Kleberstein og jervehi

1MUA har vært på ekskursjon i naturfag, og målet var klebersteinsbruddet på Kvikneskogen. Med følge av Erik Ydse fra Statens Naturoppsyn fikk vi en grundig innføring både i vern av kulturminner og i økologi. 

Geofag 1 – Bretur

Geofag 1 – Bretur

I strålende vær satte bussen med 40 forventningsfulle elever og lærere kursen mot Krossbu i Bøverdalen siste torsdag i august. Formål; bretur på Smørstabbreen. 

application/pdf Bretur Geofag 1 859,99 kB

Geofag på Island

Geofag på Island

GEOFAGEKSKURSJON – ISLAND 2014

7. september satte 17 geofagelever med lærer Hans Petter Borgos og bibliotekar Kirsten kursen mot Island.  Her opplevde de blant annet vulkaner, varme kilder, lavaformasjoner  og brusende fosser.

I fjellrevens rike

I fjellrevens rike

Den siste uka i august var biologielevene på ekskursjon til Dovrefjell. De skulle lære mer om økologien i høyfjellet, blant annet om villrein og den utrydningstruede fjellreven. 

Årsmelding og Utviklingsplan

Årsmelding og Utviklingsplan

Årsmelding for  skoleåret 2013-2014 og Utviklingsplan for skoleåret 2014-2015 er vedtatt i skoleutvalget.

1sta og 1stb på Tron Ungdomssenter

1sta og 1stb på Tron Ungdomssenter

Førsteklassingene på studiespesialisering ristet seg sammen ved å sette seg på sykkelsetet og trå pedaler opp bakkene til Tron Ungdomssenter. Der tilbrakte de to dager med faglig innhold og sosialt samvær.


Alle artikler