Senter for voksnes læring

Senter for voksnes læring

Skoleruta 2015-2016

Skoleruta 2015-2016
  • Glomma 1
  • Glomma 2
  • Flygare 1
  • Flygare 2
  • Tunet
  • Trappa i tunet
  • Rundkjøringa
  • NØVGS august 2014
  • Kunstverk


Nyheter

Improvisajon og branntilløp

Improvisajon og branntilløp

Da musikkelevene var samlet i Tronsalen til seminar i improvisasjon, ringte brannalarmen. Det var heldigvis ingen alvorlig hendelse, men alle skolens elever og ansatte måtte ut av bygget og møte på avtalt parkeringsplass. Vi fikk bekreftet at skolens rutiner fungerte i snødrevet utenfor.

Tilsyn ved skolen - en orientering

Tilsyn ved skolen - en orientering

Her kommer rektor med litt info angående tilsynet vi har hatt/har ved NØVGS.

Fylkesmannen åpnet 03.02.2016 tilsyn med skolens arbeid med elevenes utbytte av opplæringen ved Nord-Østerdal videregående skole i Hedmark fylkeskommune. 

Store kutt i videregående

Store kutt i videregående

Mindre overføringer fra staten og betydelig nedgang i elevtallet vil medføre store kutt i budsjettene til de videregående skolene i fylket i årene fremover. Dette kom frem på informasjonsmøtet fylket hadde i Tronsalen på Nord-Østerdal vgs onsdag 13. april.

Feierlærling

Feierlærling

Midt-Hedmark brann- og feiervesen IKS søker feierlærling i Tynset og Stor-Elvdal  fra høsten 2016. Søknadsfrist 1.juni.

Se søknadsutlysning nedenfor og hjemmesiden til MBR.

Sykt skjønn

Sykt skjønn

-Når jakten på det perfekte går på helsa løs. Presset på kropp og utseende er stort.

Foredrag med Kari Løvendahl Mogstad, 

Tronsalen 5. april for vg1 elever kl 10.40-11.40.

Framtidas geologer hos Statoil

Framtidas geologer hos Statoil

Vi er utrolig takknemlig for at Statoil, med Mali Brekken i spissen, hadde tatt på seg spanderbuksene og like godt invitert alle elevene i Geofag 1 og Geofag 2 på fagdag ved sin avdeling på Stjørdal.

Den røde mølle  med fulle hus.

Den røde mølle med fulle hus.

Tre fulle hus – det vil si at nærmere 700 publikummere så de åpne forestillingene. I tillegg overvar rundt 500 elever generalprøven.  210 fikk en treretters middag – og mange  flere har sett inngangspartiet med mølla. Og enda flere har fått med seg  dekningen i presse, radio og TV. Skolen står igjen med en et felles storprosjekt som har løftet oss et hakk opp fra hverdagen. Se bilder fra forestillingene under.

Slippfest for norsk særemne

Slippfest for norsk særemne

for 3. klassingene på studiespesialiserende, musikk og idrett, mandag 8. februar

Etter lang og intens jobbing, kunne 3. klassingene ved skolen vår endelig presentere sine fordypningsoppgaver i norsk. Det var stolte lærere, men ikke minst stolte elever som kunne feire med Mozell, gulerotkake og premiering av beste layout og beste ide på Tuntaket i midttimen.


Alle artikler