Fravær

Som elev har du møteplikt til alle skoletimer. Dersom du har mer enn 10 % udokumentert fravær, vil du normalt ikke få karakter i faget.

Gjeninnfører egenmelding for fravær av helsegrunner

Elever som har fravær av helsegrunner, slipper å gå til fastlegen for å få dokumentert fraværet. Dette unntaket gjelder fra 5. november 2021 og ut skoleåret 2021/2022.

Reglene er nå de samme som gjaldt fram til 11. oktober i år:

 • Har du symptomer på sykdom, trenger du ikke å gå til legen for å dokumentere fraværet.
 • Alt fravær av helsegrunner kan dokumenteres med egenmelding. Elever under 18 år må ha bekreftelse fra foresatt.
 • Fravær av helsegrunner skal ikke føres på vitnemålet og kompetansebeviset. Det gjelder også covid-19-relatert fravær som testing og karantene.
 • Elever som har vært syke i perioden 11. oktober–4. november 2021, får slettet fraværet. For fravær av helsegrunner i denne perioden godtas både legeerklæringer for de elevene som har det, men også egenmeldinger og foreldreerklæringer.

Skjema for egenmelding

Hva regnes som fravær av helsegrunner?

 • alt helserelatert fravær, blant annet sykdom og skade, påvist covid-19, karantene eller isolasjon, samt milde luftveissymptomer og sykdomsfølelse
 • fravær knyttet til for eksempel beinbrudd eller psykisk sykdom
 • enkelttimer/timefravær som gjelder time hos psykolog, kiropraktor eller lignende

Slik melder du fravær

 • Du varsler alltid skolen ved fravær.
 • Du leverer egenmelding.

Hensikten med fraværsgrensen

Hensikten med fraværsgrensen er å motivere til innsats og forhindre skulk.

Når du har takket ja til en skoleplass i videregående skole, har du plikt til å møte opp og delta i undervisningen. Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at du ikke automatisk er kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Skolen sender deg varsel dersom du nærmer deg 10 % fravær i et fag. 

Udokumentert fravær

Du vil normalt ikke få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag. Dette er uavhengig av om faglærer har vurderingsgrunnlag eller ikke.

Etter særlig skjønn kan rektor godta udokumentert fravær opp til 15 %. Denne unntaksbestemmelsen er snever, men skal ivareta deg som elev hvis du er i en vanskelig livssituasjon.

Dokumentert fravær

Du kan kreve at fraværet blir unntatt fra 10 %-regelen, når du kan dokumentere følgende fraværsgrunner:

 • helse- og velferdsgrunner
 • arbeid som tillitsvalgt
 • politisk arbeid
 • hjelpearbeid
 • lovpålagt oppmøte
 • representasjon i arrangement på nasjonalt eller internasjonalt nivå
 • fravær i forbindelse med religiøse høytider for elever som er medlemmer av andre trossamfunn enn den norske kirke
 • enkelte deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B:
  sikkerhetskurs på bane og del 2 og 3 av sikkerhetskurs på veg

Det er bestemte betingelser for å få godkjent disse fraværsgrunnene. Du oppretter søknad om fratrekk av fravær i VIS. Det er til sammen 10 hele dager som kan trekkes fra.

Spørsmål og svar rundt reglementet

Utdanningsdirektoratet har en informasjonsside om spørsmål rundt fraværsreglementet: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om fraværsgrensen

På Utdanningsdirektoratets side kan du også finne "ofte stilte spørsmål og svar":

Ofte stilte spørsmål og svar om fravær

Rundskriv og forskrift til opplæringslova

Til toppen