Velkommen som elev ved Nord-Østerdal videregående skole!

Vi ser fram til å møte deg og dine medelever og følge dere i skolehverdagen. Vi  håper vi får til et godt samarbeid med en god tone, og at dere elever bidrar sammen med oss ansatte til at skolehverdagen blir god for alle. Trivsel er nøkkelen til god læring på alle områder.

Skolens verdigrunnlag

Rektor Anne Buttingsrud - Klikk for stort bildeRektor Anne ButtingsrudVårt daglige arbeid bygger på åpenhet, tillit, likeverd og respekt for enkeltmennesket og fellesskapet.

Vi opptrer utviklingsorientert, fleksibelt og engasjert.

Vårt syn på eleven

Vi møter eleven med åpenhet og respekt.

Det moderne og individorienterte samfunn stiller store krav til den enkelte samfunnsborger. Elevene ved skolen vår skal føle at de blir tatt på alvor, og de skal oppmuntres til kritisk og selvstendig tenkning. 

Elevene ved skolen skal oppleve at de er viktige og unike, men elevene skal også lære å være deltaker i en gruppe og se andre enn seg selv.

Elevene skal oppmuntres til å arbeide for sine rettigheter, men samtidig skal elevenes plikter vektlegges.

Vårt syn på læring

Eleven lærer gjennom aktive prosesser der refleksjon og dialog er viktig.  

Læring krever motivasjon, nysgjerrighet og egeninnsats.

Læring skjer ofte under veiledning og i samspill med andre.

Skolens ansatte skal opptre profesjonelt og være tydelige rollemodeller for å skape et godt læringsmiljø.

Læreren skal være en god veileder, tilrettelegger og formidler, og sammen med elevene lede arbeidet med læring. 

Anne Buttingsrud,
rektor