Musikk, dans og drama

Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse?

Klikk for stort bilde Ann-Randi Røstum Programområdet gir deg mulighet til å dyrke din interesse for musikk eller drama. Dette kan være en motiverende måte å få generell studiekompetanse på!

Skolen tilbyr fordypning innen:

Musikk, dans, drama gir:

  • generell studiekompetanse som gir mange studiemuligheter videre.
  • mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk eller drama/teater.
  • mulighet til å være kreativ hver dag.
  • samarbeid og samspill med andre.
  • musikk- og dramafagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid.
  • et godt grunnlag for videre studier innen musikk, teater, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid. 

Skolens tilbud på Vg2:

Skolens tilbud på Vg3:

Videre studier

Med generell studiekompetanse, som du får med musikk, dans og drama, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på www.samordnaopptak.no

Til toppen