Musikk, dans og drama

Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse?

Musikk - Klikk for stort bilde Ann-Randi Røstum

Programområdet gir deg mulighet til å dyrke din interesse for musikk eller drama. Dette kan være en motiverende måte å få generell studiekompetanse på!

Skolen tilbyr fordypning innen:

Musikk, dans, drama gir:

  • generell studiekompetanse som gir mange studiemuligheter videre.
  • mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk eller drama/teater.
  • mulighet til å være kreativ hver dag.
  • samarbeid og samspill med andre.
  • musikk- og dramafagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid.
  • et godt grunnlag for videre studier innen musikk, teater, medier, pedagogikk og administrativt kulturarbeid. 

Skolens tilbud på Vg2:

Skolens tilbud på Vg3:

Slik søker du

Videre studier

Med generell studiekompetanse, som du får med musikk, dans og drama, kan du søke de fleste studier ved høgskoler og universiteter.

Du finner opptakskravene til høgskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no