Påbygging til generell studiekompetanse

Du kan ta ett år eller et halvt år med påbygging, avhengig av om du har fullført Vg2 eller Vg3.

Ettårig påbygging

Har du gjennomført Vg2 yrkesfag og ønsker deg en vei til generell studiekompetanse?
Du kan søke ettårig påbygging hvis du har bestått Vg2 yrkesfag.

  • Du har muligheten til å søke mange ulike studier ved høgskoler og universitet etter endt løp.
  • Skolen tilbyr et bredt utvalg av valgfrie programfag; entreprenørskap og bedriftsutvikling, matematikk R1 og kjemi 1.

Du kan oppnå generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå Vg3 påbygging til generell studiekompetanse etter at du har:

  • fullført og bestått Vg1 og Vg2 fra et yrkesfaglig utdanningsprogram eller
  • oppnådd yrkeskompetanse (med eller uten fag- eller svennebrev).

Slik søker du