Senter for voksnes læring

Du kan ha rett til videregående opplæring for voksne fra og med det året du fyller 25 år. Det kalles voksenrett. Ved Nord-Østerdal videregående skole finner du Senter for voksnes læring.

For deg som deltar på voksenopplæring

INNsia – voksne deltakere

Karriereveiledning

Alle kan søke om karriereveiledning. Tilbudet er gratis og primært for voksne.

For å kunne få tilbud om veiledning, må du registrere en søknad på vigo.no. Velg videregående opplæring for voksne/realkompetansevurdering.

Trenger du karriereveiledning utover informasjon om videregående opplæring, kan du kontakte Karrieresenter Hedmark.

Realkompetansevurdering og opplæring

Du kan ha rett til gratis realkompetansevurdering og videregående skole hvis du har voksenrett. 

Realkompetansevurdering er en gjennomgang av realkompetansen din. Realkompetanse er det du har lært deg deg gjennom lønnet eller ulønnet arbeid, organisasjonsarbeid og fritidsaktiviteter. Dersom du ikke har formell utdanning som grunnlag for opptak til utdanning, kan du søke om opptak på grunnlag av realkompetansen din.

Vi inviterer alle søkere til en veiledningssamtale for å avklare rettigheter og muligheter videre. I veiledningssamtalen ser vi på hva du har av tidligere utdanning og arbeidserfaring.

På grunn av lite befolkningsgrunnlag I Nord-Østerdal, er det ikke mulig å opprette egne undervisningstilbud for voksne hvert år. Tilbudet vil derfor variere fra år til år avhengig av antall søkere. Nettundervisning kan være et alternativ for de som har mulighet til å følge dette.

Når skolen har egne tilbud for voksne, vil disse vanligvis starte opp i august. Tilbudet blir tilpasset søkerne så langt det er mulig med tanke på undervisningsdager og -tider.  

Les mer om voksnes rettigheter

Tilbud skoleåret 2021/22

  • Helse- og oppvekstfag Vg1
  • Bygg og anleggsteknikk Vg1
  • Elektro og datateknologi Vg1 -

Søk www.vigo.no (voksenopplæring)

Til toppen