Elevundersøkelsen 2022

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen gjennomføres før jul.

Tirsdag 8. november arrangeres Globalmarked

Foresatte, besteforeldre, slekt og venner! Tirsdag 8.november arrangerer Elevrådet Globalmarked til inntekt for SOS Barnebyer.

Tysk-elever besøker Den Østerrikske Ambassaden i Oslo

Besøk Østerikets ambassade 1 NØVGS Hvert år arrangerer ambassadene fra de tre største tysktalende landene i Europa samt Goetheinstituttet en landsomfattende konkurranse der både elever fra ungdomsskoler og videregående skoler kan delta.

Elevundersøkelsen 2022

Illustrasjon videregående opplæring, elevundersøkelsen udir.no Årets elevundersøkelse vil foregå fra 8. november til 20. desember

Elever møter næringslivet og lærebedrifter

29. september arrangerer Arena Innlandet en møteplass mellom elever og næringslivet – på Scandic Hamar og digitalt.

Invitasjon til foreldremøter

Foreldremøte, skrevet på tavle Innlandet fylkeskommune Skoleåret 2022/2023 er i gang. Det er mye nytt for elevene, informasjon og rutiner som skal innarbeides og nye bekjentskaper som skal etableres. Det er ikke bare elevene som erfarer at mye er nytt. Også foreldre/foresatte har behov for informasjon.

Innovativ oppstart for lærlinger

Innlandet går i front med ny, digital løsning for lærlinger og deres veiledere.

Skolestart 15. august 2022

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved skolen vår! Her finner du nyttig informasjon i skolestarten.

Klage på karakter

Du har rett til å klage på karakterer, og fristen for å klage er 10 dager.

Ansvarlig og morsom russefeiring

Skolene, politiet, Trygg Trafikk og Statens vegvesen har utarbeidet felles informasjon til russen og deres foresatte.

Til toppen