Elevundersøkelsen 2022

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen gjennomføres før jul.

Elevundersøkelsen er en årlig undersøkelse der elevene får si sin mening om læring og trivsel i skolen. Svarene brukes av skolen, kommunen og staten for å gjøre skolen bedre.

Gjennomføres i november/desember

Så langt det lar seg gjøre, gjennomføres elevundersøkelsen i november/desember måned for hele Innlandet fylkeskommune. Det gjør vi for at resultatene fra ulike skoler skal være så sammenlignbare som mulig, og at elevene skal svare ut ifra noenlunde likt perspektiv.

Du får nærmere beskjed om når din klasse skal gjennomføre undersøkelsen.

For alle trinn

Undersøkelsen er obligatorisk for alle skoler i Norge å gjennomføre på Vg1, men i Innlandet ønsker vi at alle trinn gjennomfører undersøkelsen.

Hvorfor har vi elevundersøkelse?

Skoler og statlig utdanningsadministrasjon ønsker å analysere og utvikle læringsmiljøet på skolene. Elevundersøkelsen gir deg som elev mulighet til å si hva du mener om læring og trivsel på skolen, slik at du kan bidra til utvikling.

Du kan finne resultater i Udirs statistikkbank

Hva får du spørsmål om?

  • Elever i klasserommet - Klikk for stort bilde Mostphotos trivsel
  • motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • hjem-skole-samarbeid
  • støtte fra lærer
  • vurdering for læring
  • medvirkning
  • regler på skolen
  • trygt miljø
  • rådgiving

Hvordan gjennomføres undersøkelsen?

Du gjennomfører undersøkelsen på PC. Den er helt anonym, og du får en tilfeldig kode du kan logge inn med.

Det er frivillig for elever å delta. Du kan hoppe over spørsmål du ikke ønsker å svare på.

Behandlingsansvar og personvern

Når du svarer på spørsmål i Elevundersøkelsen, blir det lagret opplysninger om deg.

Utdanningsdirektoratet behandler informasjonen etter gjeldende personvernregelverk. Du oppgir ikke navn eller personnummer til svarene dine i Elevundersøkelsen, og det vil være svært vanskelig å finne ut av hvem som har svart hva i undersøkelsen.

Har du spørsmål om personvernet i undersøkelsen, kan du kontakte Utdanningsdirektoratets personvernombud på e-post: personvernombud@udir.no

Klager

Om du er misfornøyd med Utdanningsdirektoratets behandling av personopplysninger i forbindelse med Elevundersøkelsen, skal du kontakte Datatilsynet.

Du finner mer informasjon om hvordan du kan klage på Datatilsynets nettsider

Har du spørsmål?

Kontakt skolen din hvis du lurer på noe.

Informasjon fra Utdanningsdirektoratet:

Informasjon til foresatte om Elevundersøkelsen 2022

Mer informasjon om Elevundersøkelsen på udir.no

Til toppen