Elevundersøkelsen 2022

Illustrasjon videregående opplæring, elevundersøkelsen - Klikk for stort bildeIllustrasjon videregående opplæring, elevundersøkelsen udir.no Årets elevundersøkelse vil foregå fra 8. november til 20. desember

Hva er formålet med Elevundersøkelsen? Elevundersøkelsen gir elevene mulighet til å si hva de mener om læring og trivsel på skolen. Resultatene fra undersøkelsen blir lagret og brukes av skolen, skoleeieren og de statlige utdanningsmyndighetene for å analysere og utvikle elevenes skole- og læringsmiljø. Resultater fra undersøkelsen kan også bli brukt til forskning, statistikk og lagring i arkiv.

Elevene svarer på spørsmål innen temaene:

  • Trivsel
  • Motivasjon, arbeidsforhold og læring
  • Hjem-skole-samarbeid
  • Støtte fra lærer
  • Vurdering for læring
  • Medvirkning
  • Regler på skolen
  • Trygt miljø
  • Rådgiving

Skolene skal informere foreldre til barn under 18 år om Elevundersøkelsen i forkant av gjennomføringen. Under finner dere informasjon på flere språk:

Mer info om elevundersøkelsen

Til toppen