Invitasjon til foreldremøter

Skoleåret 2021/2022 er i gang. Det er mye nytt for elevene, informasjon og rutiner som skal innarbeides og nye bekjentskaper som skal etableres.

Det er ikke bare elevene som erfarer at mye er nytt. Også foreldre/foresatte har behov for informasjon.

Foreldre/foresatte vil bli invitert på foreldremøter i september. Datoer for dette er:

Møtene starter i Tronsalen kl. 19:00. Etter felles samling i Tronsalen blir det klassemøter med kontaktlærer.
Kontaktlærere 2021-2022 (PDF, 120 kB)

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår, og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.

Til toppen