Skolene tilbake på gult nivå

Med unntak av Raufoss, Hadeland og Trysil går de videregående skolene i Innlandet tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar.

Klikk for stort bilde Mostphotos Alle de videregående skolene har vært på rødt nivå siden nyttår. Nå lettes smitteverntiltakene på dette området, og skolene går tilbake til gult nivå. Dette er i tråd med nye nasjonale anbefalinger mandag ettermiddag.

Forhøyet tiltaksnivå

Regjeringen viderefører forhøyet nasjonalt tiltaksnivå. Selv om smittetallene har flatet noe ut, er det for tidlig å konkludere på om smittepresset er redusert. I Innlandet er det fortsatt høyt smittepress rundt byene Lillehammer, Hamar, Gjøvik, Kongsvinger og Elverum, og det er økende smittepress i Trysil, Eidsskog og Gran.

Folkehelseinstituttet forventer et høyt smittepress fram til påske, og er bekymret for at nye mutasjoner kan øke smittespredningen.

Tre skoler på rødt

De videregående skolene følger trafikklysmodellen fra Utdanningsdirektoratet. Hvilket nivå den enkelte skole er på til en hver tid, avgjøres i dialog med stedlig kommuneoverlege. Nasjonale anbefalinger er at de videregående skolene skal tilbake til gult nivå fra onsdag 20. januar.

I Innlandet forblir Raufoss, Hadeland og Trysil på rødt nivå ut denne uka, med en ny vurdering av status mot ukeslutt. Årsaken er økt lokalt smittepress.

Økt kontroll på buss

Tannklinikkene har gode smittevernsrutiner og fortsetter å følge smittevernveiledningen fra Helsedirektoratet.

Det samme gjelder for kollektivtransporten, som fortsetter å følge anbefalingene i sin smittevernveileder. Her er det ikke avklart om framdørene skal åpnes opp igjen.

Inntil videre betyr det økt kontrollaktivitet, for å sjekke av at reisende har rett på skoleskyss eller løser billett og at avstand ivaretas.

Det er fortsatt en generell anbefaling fra Folkehelseinstituttet om å bruke munnbind på bussene i områder med høyt smittepress og når det er vanskelig å holde god nok avstand.

Stengte grenser

14 grenseoverganger på fylkesveger i Innlandet har vært stengt siden nyttår. Disse vil fortsatt være stengt inntil videre.

På de stengte vegene er det kjørefeltet inn i Norge som er fysisk sperret av.

Dette er trafikklysmodellen

Utdanningsdirektoratet har laget en trafikklysmodell med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak skolene skal følge.

Ved grønt nivå kan skoledagen organiseres som normalt.

Ved gult nivå kan hele avdelinger og skoleklasser regnes som en kohort. Skolene har likevel flere tiltak for å redusere kontakten og holde avstand mellom ansatte og elever.

Ved rødt nivå skal elevene deles inn i mindre grupper og kohorter, og det kan være nødvendig å begrense det fysiske oppmøtet.

Til toppen