Velkommen som elev og foresatt ved Nord-Østerdal videregående skole.

Nytt skoleår er snart i gang, og vi gleder oss til å ta fatt!

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved vår skole!
Første skoledag er mandag 15. august 2022:

Alle møter i Tronsalen ved Nord-Østerdal videregående skole.

  • VG1 og kombinasjonsklassen   kl. 08:30
  • VG2                                         kl. 09:30
  • VG3 og påbygg                        kl. 10:30

Det er mye nytt for elevene, både av informasjon og rutiner som skal innarbeides.

På skolens hjemmeside www.nord-osterdal.vgs.no , vil elever og deres foreldre/foresatte finne nyttig informasjon. I løpet av uke 31 vil dere finne navn, telefonnummer og epost til kontaktlærer.

Dere foreldre/foresatte vil bli invitert på foreldremøter. Datoer for dette er som følger:

  • Innføring-/kombinasjonsklasse                       Torsdag 01.09                         
  • VG 1 ST, idrett og musikk                               Onsdag 07.09
  • VG 1 Yrkesfag                                                 Torsdag 08.09
  • VG 2 ST, idrett og musikk                               Tirsdag 13.09
  • VG 2 Yrkesfag                                                 Onsdag 14.09
  • VG 3 ST, idrett, musikk og påbygg.               Torsdag 15.09

 

Møtene starter i kl. 19:00

Sted: Kombinasjonsklassen på rom 2308, oppmøte i Tunet, de andre møtene starter med felles samling i Tronsalen.

Etter felles samling i Tronsalen blir det klassemøter med kontaktlærer.

 

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.

 

Med hilsen

Anne Buttingsrud

rektor

Til toppen