Visma InSchool

Innlandet bruker Visma InSchool (VIS) som skoleadministrativt system.

Innlogging

På skolens forside ligger det en snarveiknapp direkte til innlogging i Visma InSchool.

Alternativt kan du logge deg inn ved å velge din skole under:

Logg inn i Visma InSchool

Velg din skole i listen for å logge inn på skolens VIS-side.

Tjenesten krever innlogging:

 • Elever og lærere logger inn med Feide-konto
 • Foresatte logger inn med ID-porten. 

For elever

Hvilke opplysninger kan du som elev se i VIS? 

I VIS har du tilgang til blant annet:

 • timeplanen din
 • klasse
 • kontakt- og faglærere
 • registrering av fravær
 • anmerkninger
 • vurderinger
 • eksamensoppmeldinger
 • standpunkt- og eksamenskarakterer

Du kan også:

 • melde inn fravær
 • søke om fritak i fag (sidemål og kroppsøving)
 • søke om tilrettelegging på eksamen
 • søke om fratrekk av fravær

Introduksjonsvideo for elever

Videoen under gir deg en innføring i systemet.

Lykke til med et nytt skoleår med Visma InSchool!

For foresatte

Kontaktinformasjon om foresatte

VIS henter informasjon om elevenes foresatte fra det sentrale folkeregisteret (DSF). Foresatte for elever under 18 år, som er registrert med foreldreansvar i DSF, overføres til VIS med navn og folkeregistrert adresse.

Av hensyn til personvernet kan vi ikke automatisk hente informasjon om foresatte til elever over 18 fra det sentrale folkeregisteret til VIS. For at dette skal kunne hentes inn etter at eleven har fylt 18 år, må både foresatte og elevene samtykke til det.

Fra august 2021 vil også telefonnummer og e-postadresse til foresatte komme inn i VIS via kontakt- og reservasjonsregisteret (KRR). Unntaket er foresatte som har reservert seg i KRR.

Oppdater dine kontaktopplysninger

Opplysninger fra kontakt- og reservasjonsregisteret blir bare hentet inn én gang i VIS. Dersom du endrer e-postadresse eller telefonnummer, må du selv oppdatere dette i VIS. Riktige kontaktopplysninger sikrer et godt samarbeid mellom hjem og skole og en god beredskap.

Foresatte til elever under 18 år kan logge seg inn Visma og oppdatere kontaktopplysninger selv.

Foresatte til elever over 18 år må fylle ut samtykkeskjema og levere kontaktopplysningene til skolen. Se nærmere beskrivelse under.

Foresatte til elever OVER 18 år:
Når eleven fyller 18 år blir foresatte automatisk slettet fra løsningen, og vil ikke lenger ha tilgang i VIS.

Foresatte til elever over 18 år må signere et samtykke for at vi skal kunne legge inn personopplysninger i systemet. Dette vil gi foresatte mulighet til å logge seg inn i VIS, og åpne for at skolen kan dele opplysninger om elever som er over 18 år. Eleven må også gi samtykke før foresatte kan få tilgang i VIS.

Signert samtykke fra eleven og foresatte må leveres til skolen.

Samtykke-erklæring for foresatte til elever OVER 18 år (PDF, 159 kB)

Hva får du tilgang til som foresatt?

Foresatte med foreldreansvar for elever under 18 år har tilgang til opplysninger om elevens:

 • personalia
 • timeplan
 • kontaktopplysninger
 • historikk – samlet fravær og oversikt over terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer
 • læreplan

Noen tilganger er begrenset for foresatte på grunn av personvernet. Det gjelder fravær, elevsøknader, vurderinger, eksamen og elevsamtaler.

Foresatte til elever over 18 år får ikke automatisk tilgang til informasjon i systemet. Både eleven og de foresatte må samtykke for at det skal skje.

Spesielt om menypunktet Historikk
Foresatte har mulighet til å se terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer under menypunktet Historikk.

Menypunktet Historikk består av to arkfaner. Under fanen «Fag» kan foresatte se karakterene.

Under menypunktet Historikk kan foresatte se terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer. - Klikk for stort bildeUnder menypunktet Historikk kan foresatte se terminkarakterer, standpunktkarakterer og eksamenskarakterer.

Under arkfanen «Programområder» er det mulig å se totalt fravær for eleven – det fraværet som kommer på fagdokumentasjon framkommer her.

Man ser også karakterer i orden og atferd.

Under arkfanen «Programområder» er det mulig å se totalt fravær for eleven. - Klikk for stort bildeUnder arkfanen «Programområder» er det mulig å se totalt fravær for eleven.

Hvordan bruker du VIS?

Systemet er oversiktlig og greit å bruke. Det skal være enkelt for deg som foresatt å finne fram.

Når du har logget inn, kommer du til startsiden. Det første du møter er timeplanen til din elev. Det kan være variasjon i elevens timeplan fra uke til uke. Du kan bla deg frem og tilbake mellom ukene ved å klikke på pilene ved siden av datoen, eller klikke på datoen for å få opp en kalender.

Når du klikker på en undervisningstime vil du se mer informasjon – blant annet lærer og rom.

Når du klikker på navnet til eleven får du en undermeny:

 • Personalia – her kan du se informasjon om eleven og skolen
 • Kontaktopplysninger – her kan du se din egen informasjon
 • Historikk – her kan du se terminkarakterer og samlet fravær
 • Læreplan

Introduksjonsvideo for foresatte

Har du problemer med å logge deg inn eller få tilgang?

Vi anbefaler at du bruker nettleseren Chrome når du skal logge deg inn i VIS. Bytt nettleser om du opplever problemer med pålogging.

Dersom du fremdeles ikke får logget deg inn, så ta kontakt med skolens kontaktperson for VIS:

Hvorfor Visma In School?

Visma InSchool - Klikk for stort bildeVisma InSchool (VIS) er et nytt skoleadministrativt system som ble tatt i bruk fra skolestart 2020 ved alle de videregående skolene i Innlandet.

Visma InSchool skal bidra til å:

 • fornye, forenkle og forbedre arbeidsdagen til elevene, lærerne og skoleadministrasjonen
 • legge til rette for god og enkel kommunikasjon mellom skolen og hjemmet
 • gi en mer elektronisk, automatisert og effektiv arbeidsflyt
Til toppen