Om Nord-Østerdal vgs

Nord-Østerdal videregående skole er en skole med ca. 500 elever fordelt på 8 programområder, en innføringsklasse for elever med kort botid i Norge, en tilrettelagt avdeling og senter for voksnes læring. 

Se utdanningstilbudene ved skolen

Skolebygget

Skolebygget var nytt i 2013. Vi har fine og gode skolelokaler, som bidrar til trivsel og godt miljø.

Skolebygget huser i tillegg:

Trivsel og læring

Med underteksten "Kultur og kompetanse i Fjellregionen" er vi en skole som er grunnlagt på ønsket om trivsel og læring; godt sosialt fellesskap og fruktbar faglig utvikling. 

Åpenhet og innsyn

Gjennomgående i hele skolebygget er åpenhet og innsyn. Vi vil være nær hverandre og støtte hverandre. samtidig er det lagt opp til funksjonelle undervisningsrom, moderne spesialrom, øvingsrom, møterom og samtalerom.

Du skal vokse

Alt med samme formål; du skal vokse, få mulighet til å ta i bruk evnene dine – og deretter kunne gå inn i en framtid med spennende utfordringer og krevende oppgaver.

Se mulighetene på skolen vår