Eksamen vår 2020

Alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Elevene vil få vitnemål hvor det står at eksamen var avlyst.

Midt på dagen står det mye stille på It's Learning

Vår hverdag er blitt snudd på hodet den siste uka. Hvordan har det gått å være elev, hjemmefra?

Fylkeskommunen og skolene er opptatt av å gjennomføre opplæring, samtidig som personvernet blir ivaretatt.

WOW
Råppstokken UB

Visste du at Nord-Østerdal videregående skole har Innlandets aller flinkeste entreprenørskaps-lærere og de råeste elevene? Skolen befinner seg akkurat nå - på toppen  - som innlandets beste entreprenørskapsskole! 

 

 

 

All undervisning opprettholdes så langt det lar seg gjøre over nett. Elever vil ha kontakt med sine lærere over nettet via Teams og It's Learning.

Det norske samfunn er nå inne i en unntakstilstand. Dette berører også videregående skoler. Nord-Østerdal vgs legger på samme måte som alle andre videregående skoler, opp til alternativ undervisning fra og med fredag 13. mars. I første omgang vil dette gjelde fram til torsdag 26. mars.

Stengt-skilt

Innlandet fylkeskommune har i dag bestemt å stenge alle videregående skoler i fylket. Det samme gjelder for ordinær drift ved tannklinikkene.

Eksamen vår 2020

Eksamen planlegges som vanlig inntil eventuelle pålegg tilsier noe annet.

Stengt-skilt

Men undervisningen går som planlagt ved hjelp av videooverføring (Teams) og It's Learning.

Folkehelseinstituttets råd om gode vaner som forebygger smitte

Innlandet fylkeskommune skjerper restriksjonene for reiser og setter inn flere tiltak knyttet til koronaviruset.

Til toppen