Husk søknadsfristen 1. mars

Ordinær søknadsfrist for videregående er 1. mars. Du søker på vigo.no. Husk at du må søke hvert skoleår.

Ungdataundersøkelsen 2024

Ungdataundersøkelsen blir gjennomført i uke 10–12. Her er informasjon til elever og foresatte.

Ny nettside for deg som er ung i Innlandet

På UngInnlandet.no finner du oversikt over fylkeskommunens ungdomsordninger i Innlandet.

Invitasjon til foreldremøte med tema RUS

Vi inviterer foreldre/foresatte til temamøte i Tunet, Nord-Østerdal vgs. Mandag 13.november 19.00 

Foreldremøter i september

Vi inviterer foresatte til foreldremøter i september. Se hvilken dato som gjelder for de ulike klassene.

Viktig informasjon om skoleskyss

Har du spørsmål om skoleskyss i grunnskolen eller videregående skole? 

Klage på karakter

Du har rett til å klage på eksamen og karakterer. Fristen for å klage er 10 dager.

Over førti kulturskoleelever testet ut musikklinja

Kulturskoleelever fra hele regionen fikk teste livet på musikklinja og suksessen gjentas på nyåret.

Tysk-elever besøker Den Østerrikske Ambassaden i Oslo

Besøk Østerikets ambassade 1 NØVGS Hvert år arrangerer ambassadene fra de tre største tysktalende landene i Europa samt Goetheinstituttet en landsomfattende konkurranse der både elever fra ungdomsskoler og videregående skoler kan delta.

Aktivere brukerkonto i Innlandet

For å kunne bruke våre digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.