Elever i klasserommet

Si hva du mener om læring og trivsel på skolen. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av høsten.

Elever i klasserommet

Fra og med mandag 11. oktober gjelder de vanlige fraværsreglene i videregående skole.

Skolene vil mest sannsynlig holde seg på grønt nivå selv ved smitteutbrudd.

Skoleåret 2021/2022 er i gang. Det er mye nytt for elevene, informasjon og rutiner som skal innarbeides og nye bekjentskaper som skal etableres.

Det er ikke bare elevene som erfarer at mye er nytt. Også foreldre/foresatte har behov for informasjon.

Foreldre/foresatte vil bli invitert på foreldremøter i september. Datoer for dette er:

Møtene starter i Tronsalen kl. 19:00. Etter felles samling i Tronsalen blir det klassemøter med kontaktlærer.
Kontaktlærere 2021-2022 (PDF, 120 kB)

Samarbeidet mellom hjemmet og skolen er en viktig faktor for et vellykket skoleår, og vi oppfordrer alle til å komme på foreldremøtene.

En person som putter stemmeseddel i valgboks

Arbeiderpartiet og Senterpartiet fikk flest stemmer, mens Fremskrittspartiet gikk mest fram ved skolevalget i Innlandet.

Trygt hjem-bilde

Ungdom i Innlandet kan komme seg trygt hjem i helgene med taxi for kun 69 kroner.

Personer skrives på pc

Alle nye elever og foresatte må fylle ut og sende inn et elektronisk skjema senest mandag 6. september 2021.

For å kunne bruke digitale verktøy og tjenester, må du ha en Innlandet-brukerkonto.

På grønt nivå kan vi gjennomføre skoledagen på tilnærmet normal måte.

Alle de videregående skolene i Innlandet starter opp med tilnærmet normal skolehverdag mandag 16. august.

Illustrasjon skolestart

Det er en glede å ønske deg velkommen som elev ved skolen vår! Her finner du nyttig informasjon i skolestarten.

Til toppen